S spletno stranjo http://www.cistilni-servisi.com/ upravlja podjetje DEMAR d.o.o. Pri sklenitvi dogovora naročnik dovoli podjetju DEMAR d.o.o., zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih podatkov podjetja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Oglaševalec se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke ponudnikov, ki so predstavljeni na strani. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika (v večini primerov direktorjev družb) in za obdobje 6 oziroma 12 mesecev z možnostjo podaljšanja. Podatki (tel, mail, naslov, www stran…) se zbirajo za namen predstavitve ponudnikov na strani. Namen predstavitve je promocija podjetja, da stranke lahko kontaktirajo ponudnike.

Podatki predstavljeni na strani:

Na strani so predstavljeni naslednji podatki ponudnika; Naziv podjetja, ulica, telefon, elektronska pošta, www stran,, direktor ter opisi storitev ponudnika in slike.

Način sodelovanja, cena

Storitev oddaje povpraševanj je strankam na voljo popolnoma brezplačno.

Objava podjetja na strani www.cistilni-servisi.com/ pa je plačljiva.

Oglaševalec z naročnikom najprej sklene telefonski dogovor, kjer so dogovorjene vse podrobnosti za objavo (podatki podjetja, dejavnost…) kot tudi cena in roki plačila. Nato oglaševalec/izvajalec, skladno z telefonski dogovorom preko elektronskega naslova, katerega nam zaupal naročnik pošljemo povzetek dogovora, ki velja kot dokaz o sklenitvi dogovora. V povzetku dogovora so točno navedeni pogoji in način sodelovanja: Naročnik s strani podjetja oglaševalca (DEMAR, d.o.o.) po pošti prejme dogovorjeno fakturo z dogovorjenimi roki plačila ter dopis, kjer je ponovno točno navedeno za kakšno dobo sodelovanja je bil sklenjen dogovor. V kolikor naročnik izrazi željo po drugačni obliki pogodbe o sklenitvi sodelovanja, se dogovor prilagodi na željo naročnika.

Sodelovanje in dogovorjena cena sta vezani izključno na objavo podjetja na strani ponudnika (DEMAR d.o.o.) in ne na povpraševanja, še manj pa na njihovo morebitno realizacijo. Naročnik lahko pričakuje povpraševanja strank po storitvah s strani ponudnika, vendar mu le ta ne jamči glede količine in primernosti prejetih povpraševanj.

Zavrnitev sodelovanja

Naročnik lahko prekliče svojo objavo in s tem tudi sodelovanje v 15 dneh od prejema povzetka dogovora. Objavo se lahko prekliče po elektronski pošti ali priporočeno po pošti. Zavrnitve po preteku 15 dneh je nična in ne prekličejo obveznosti naročnika do izvajalca.

Način plačila:

Naročnik na podlagi računa izvede plačilo na račun oglaševalca: DEMAR, poslovne storitve, d.o.o (TRR: IBAN SI56 1010 0005 3893 971; BANKA KOPER d.d.).

Naročnik plačilo izvede v enem ali več obrokih, načini plačila se med seboj razlikujejo glede na posamezne dogovore med ponudnikom in naročnikom (enkratni znesek ali obročno odplačevanje). V kolikor naročnik ne plača v dogovorjenem roku svojih obveznosti ga oglaševalec na to opomni s prvim opominom, ki ga pošljemo po pošti (pozovemo naročnika naj zapadlo obveznost poravna do določenega datuma). V kolikor tudi po prvem opominu, ne prejmemo nakazila za opravljeno storitev, naročnika še 1x pozovemo k plačilu, da odprto fakturo poravna do določenega datuma. Opomine zaradi sledljivosti pošiljamo po navadni in elektronski pošti. V skrajnih primerih, ko se naročnik ne odzove na noben opomin in ne kaže interesa po plačilu terjatev, lahko zadeve rešujemo tudi preko postopka izvršbe.

Pritožbe in spori

Ponudnik se bo trudil vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštoval zakonodajo (Zakon o varstvu potrošnikov) in se po najboljših močeh trudila doseči dogovor. Uporabnikom je na voljo nekaj kontaktov:Postopek obravnave je zaupen. V kolikor dogovor ne bo mogoč je za spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

S posredovanjem oziroma izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen/a in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam družbo Demar d.o.o. (v nadaljevanju: družba), da zbira in obdeluje moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel/a v vnosni obrazec (v nadaljevanju: podatki), za namene neposrednega trženja storitev in produktov družbe (na primer obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih trži, poizvedbe, priprave ponudbe oziroma odgovora ter vzpostavitve kontakta oziroma komunikacije, pri čemer lahko družba uporablja različne komunikacijske kanale – telefon, navadna pošta, elektronska pošta). Družba pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami GDPR in veljavne zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Seznanjen/a sem, da se lahko od prejemanja vseh tržnih e-sporočil, namenjenih za neposredno trženje storitev (v nadaljevanju: tržna e-sporočila) družbe kadarkoli odjavim s posredovanjem pisne izjave družbi na e-naslov info@demar.si ali na naslov Gmajna 10, 1236 Trzin. Seznanjen/a sem, da bo družba z mojo odjavo prenehala uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Seznanjen/a sem, da se z odjavo od tržnih e-sporočil samodejno odjavim tudi od prejemanja vseh obvestil, na katera sem morebiti prijavljen/a. Seznanjen/a sem, da družba z mojo odjavo od tržnih e-sporočil preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, od družbe pa lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Izjavljam, da sem seznanjen/a in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oziroma uporablja družba Demar d.o.o. v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje. Izjavljam, da sem seznanjen/a z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic če odklonim.

Upravljalec posameznikom, katerih podatke obdeluje zagotavlja vse pravice v skladu z GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Na e-mail info@demar.si ali na naslov Demar d.o.o. Gmajna 10, 1236 Trzin lahko v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo pošljete svojo zahtevo:

Vašo zahtevo bomo izpolnili v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 1 meseca.

V zvezi z našo obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.
Piškotki

Obvestilo o uporabi piškotkov

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.